یک تصویر بردار و یا عکاس حرفه ای می بایست 3 شرط کلی را برای داشتن یک تصویر و یا عکس خوب داشته باشد:

 1. کلید ها و یا منوهای دوربین عکاسی و یا تصویر برداری را بشناسد و بتواند بر روی آنها تسلط کافی داشته باشدمثلا بتواند با تنظیم دیافراگم و سرعت شاتر تنظیمات نوری دوربین خود را کنترل کند و حتی بتواند در کمترین نور،عکس و یا تصویر خود را به بهترین وجه ممکن ثبت نماید و رنگ عکس و یا تصویر را به سلیقه دلخواه خود در بیاورد.

2. شرط دوم یک عکاس و یا تصویر بردار حرفه ای استفاده بردن از قوانین کادر بندی و رعایت کردن اصول آن است.

شما اگر در زمینه های کادر بندی خلاق باشید می توانید تمام تصاویر خود را مانند یک عکس و یا یک تابلو ی نقاشی ثبت و ضبط کنید و بدانید که کادر یک تصویر بردار تنها چیزی است که به چشم ظاهری از او به یادگار می ماند.

کادر بندی در اصل به محل و چگونگی قرارگیری عناصر موجود در یک صحنه ،در یک عکس یا تابلوی نقاشی گفته می شود.

ویژگیهای کادر خوب:

2-1 . در هنگام عکاسی زاویه دید سوژه در کادر باز باشد.

2-2 . قوانین چهار نقطه  طولانی در کادر رعایت گردد یعنی تمام چیزهای مهم در عکس یا تصویر ما روی این نقاط طلائی قرار بگیرند.

2-3 قانون یک سوم در کادر بندی لزوما رعایت گردد یعنی اگر یک سوژه تک در یک فضای باز داشتیم حتما به جای مرکز کادر آن را در یک سوم سمت چپ یا راست کادر خود قرار دهیم.

یک تصویر بردار و یا عکاس حرفه ای می بایست 3 شرط کلی را برای داشتن یک تصویر و یا عکس خوب داشته باشد:

 1. کلید ها و یا منوهای دوربین عکاسی و یا تصویر برداری را بشناسد و بتواند بر روی آنها تسلط کافی داشته باشدمثلا بتواند با تنظیم دیافراگم و سرعت شاتر تنظیمات نوری دوربین خود را کنترل کند و حتی بتواند در کمترین نور،عکس و یا تصویر خود را به بهترین وجه ممکن ثبت نماید و رنگ عکس و یا تصویر را به سلیقه دلخواه خود در بیاورد.

2. شرط دوم یک عکاس و یا تصویر بردار حرفه ای استفاده بردن از قوانین کادر بندی و رعایت کردن اصول آن است.

شما اگر در زمینه های کادر بندی خلاق باشید می توانید تمام تصاویر خود را مانند یک عکس و یا یک تابلو ی نقاشی ثبت و ضبط کنید و بدانید که کادر یک تصویر بردار تنها چیزی است که به چشم ظاهری از او به یادگار می ماند.

کادر بندی در اصل به محل و چگونگی قرارگیری عناصر موجود در یک صحنه ،در یک عکس یا تابلوی نقاشی گفته می شود.

ویژگیهای کادر خوب:

2-1 . در هنگام عکاسی زاویه دید سوژه در کادر باز باشد.

2-2 . قوانین چهار نقطه  طولانی در کادر رعایت گردد یعنی تمام چیزهای مهم در عکس یا تصویر ما روی این نقاط طلائی قرار بگیرند.

2-3 قانون یک سوم در کادر بندی لزوما رعایت گردد یعنی اگر یک سوژه تک در یک فضای باز داشتیم حتما به جای مرکز کادر آن را در یک سوم سمت چپ یا راست کادر خود قرار دهیم.

تنظیمات قالب

رنگ

برای مشاهده ی حالت های رنگی قالب کلبه برروی رنگ مورد نظر کلیک نمایید.
Green Blue Brown Yellow

بدنه قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ
سبک طرح بندی برای تصاویر پس زمینه: جعبه
سبک های طرح بندی
انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه
نوع فونت بدنه